Güvenlik

  • Fırsat Portalı, kullanıcıların http://www.firsatportali.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
    Kullanıcıların ve kayıtlı firmaların ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerin ve firmaların özel bilgileri gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
  • Fırsat Portalı, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
    Fırsat Portalı, kişisel ve kayıtlı firma bilgilerini kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.
  • Fırsat Portalı, kişisel ve kayıtlı firmaların bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Fırsat Portalı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, http://www.firsatportali.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Fırsat Portalı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • Fırsat Portalı, kullanıcılara ve kullanıcıların http://www.firsatportali.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
  • Fırsat Portalı, iş bu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman http://www.firsatportali.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. 
  • Fırsat Portalının değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, http://www.firsatportali.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.